Vásárlási információk - Vásárlási információk

A vásárlás menete, az adásvételi szerződés
létrejötte


Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja.

 

A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást telefonon és írásban (e-mailben) visszaigazolja (munkaidőben általában 3-4 órán belül megtörténik). Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló email a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben nincs raktáron a megrendelt termék, úgy a vásárló szintén mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

A megrendelések leadása történhet telefonon vagy elektronikus úton. A telefonon leadott megrendeléseket is írásban igazoljuk vissza.

A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő kellemetlenségért az eladó nem vállal felelősséget.

Különösen fontos a telefonos elérhetőség pontos feltüntetése, mert minden megrendelést egyeztetünk  telefonon is. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

 

A kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „kosár” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni.

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt árak, tehát tartalmazzák a 27%-os mértékű általános forgalmi adót.

A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A Webáruházban szereplő termékképek és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A raktárkészlet gyors változásai miatt előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére „raktáron” lévőként szerepelnek, valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

 

Minden általunk forgalmazott készülék gyári, bontatlan csomagolású (mely az összes tartozékot tartalmazza) és kártyafüggetlen. A magyar nyelvű menüt minden készülékünk tartalmazza.

Folyadék által és/vagy külsérelem által sérült készülékekre a jótállást nem tudjuk érvényesíteni.

 

A jótállás nem vonatkozik például a következőkre: elhasználódó részekre, például akkumulátorra, felületi sérülésekre, korlátozás nélkül ideértve a karcolásokat, benyomódásokat és a csatlakozók törött műanyagát.

 

 A termék szervízpontra való eljuttatásáról a vásárlónak kell gondoskodnia 

 

Elállás joga:

Az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza

 

 

  1. §  (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
  2. a) termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

  1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
  2. a) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
  3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A PTK-ban meghatározott fogyasztó  "a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"

A vállalkozás kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

  1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

(2) A 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a vállalkozás a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

(4) Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az (1) bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

  1. § (1) Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli.

A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. ..."

 

 

 

Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz