Elállási jog - Elállási jog

Az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza

  1. § (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
    a) termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

  1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
    a) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
    b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

A PTK-ban meghatározott fogyasztó "a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"

 

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

 

 

 

 

Elállási jogát jelezheti elérhetőségeink bármelyikén:

Postacím: 1211 Budapest Kossuth Lajos u.62. Fszt./2.

Telefon:   06-70- 225-1454

 

E-mail: info@mobilkereskedes.hu

 

Elállási jog érvényesítése esetén, kérjük, hogy készülékét jutassa vissza Hozzánk a 1211 Budapest Kossuth Lajos u. 62. Fszt:2 cím alatt található szervizpontunkra.

A termék visszajuttatásáról és adatmentésről a vásárlónak kell gondoskodnia

(A készüléket biztonságosan csomagolja be, hogy ne sérülhessen a szállítás során)

 

 

Árukereső.hu Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz