GARANCIA

 

Garancia esetén az eladó a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán belül merül fel.

Jótállási időtartamok:

1 év teljes körű garancia: szoftver + hardver egyaránt.

2 év teljes körű garancia + 5000 Ft : szoftver garancia

Az alábbi gyártók készülékén a forgalmazói garancia mellett „gyártói garancia” is van: Apple

 

Jótállás érvényesítése

A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni.

A vásárló elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget.
Cserét akkor tudunk biztosítani, ha a termék rendelkezésre áll, pótolható.

Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül (törekszünk 15 napon belül elvégezni a javítást), a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.


Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy az Eladót szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza.

 A szavatossági és jótállási igények intézésekor Eladó a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint jár el.