Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános tudnivalók
 2. 1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mobilkereskedes.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Európai Mobilkommunikáció Kft) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A mobilkereskedes.hu áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A mobilkereskedes.hu áruházban történő vásárlás telefonon vagy elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A mobilkereskedes.hu áruház szolgáltatásai minden felhasználó számára elérhető regisztráció nélkül.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) telefonon egyezteti, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül.

1.5. Ügyfélszolgálat:Európai Mobilkommunikáció Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u.62. Fszt/2
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-17.00)
Telefon:   0670-225-1454


Internet cím: www.mobilkereskedes.hu
E-mail: info@mobilkereskedes.hu

 

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt árak, tehát tartalmazzák a 27%-os mértékű általános forgalmi adót.  

 1. Megrendelés

2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5 A kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán a „kosár” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket a virtuális kosárba betenni.

2.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben a visszaigazolás (telefonon vagy emailben) az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

2.7. Az Ügyfél ajánlati kötöttsége - amennyiben a visszaigazolás az ajánlat megérkezésétől számított 48 órán belül hozzá megérkezik - a visszaigazolás megérkezésétől számított 48 órával meghosszabbodik, mely időbe a munkaszüneti napok ideje nem számít be. Munkaszüneti napok jelen ÁSZF szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben megadott munkaszüneti napok, valamint a szombati, és vasárnapi napok. Az ajánlat elfogadására és a szerződés létrejöttére az 1.4. pontban foglaltak irányadók.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut Budapesten belül és kívül egyaránt 2000Ft-ért szállítja. Budapesten belül saját futár szállítja, Budapesten kívül pedig a Royal Futár Hungária. (Visszaigazolást követően 1-3 munkanapon belül). A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

3.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

 

Az átvevő köteles az áru átvételénél az áru minőségét, mennyiségét és sérülésmentességét megvizsgálni. Amennyiben bármilyen hiányosságot észlel azt azonnal jeleznie kell az átadónak, illetve vidéki átvétel esetén telefonon az ügyfélszolgálatnak. Tel.: 06/70-277-5682

 

 1. Elállás joga, módja, következményei

 

Az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza

 1. § (2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
 2. a) termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 1. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
 2. a) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
 3. b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

 

Figyelem!

Fontos tudnia, hogy amennyiben a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja Önnek, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.

 

 Elállási jogát jelezheti elérhetőségeink bármelyikén:

Postacím: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62.  Fszt./2.

Telefon:  0670-225-1454

E-mail: info@mobilkereskedes.hu


Elállási jog érvényesítése esetén, kérjük, hogy készülékét jutassa vissza Hozzánk a 2040 Budaörs, Ébner György köz 4. cím alatt található szervizpontunkra.

 

 1. Garancia, szavatosság

5.1. Kötelező jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.

 

1 év garanciával vásárolt készülékek esetében a termék oda- visszaszállításáról a vásárlónak kell gondoskodnia.

 

A készülék garancia/jótállási jegyét a teljesítés napján a készülékkel együtt kapja kézhez, mely egyben tartalmazza a szerződésre vonatkozó határozott időtartamot is.

 

Önkéntes jótállás

Termékeire vonatkozóan a Szolgáltató a Weboldalon szereplő tájékoztatóban megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.


Panaszkezelés/panaszügyintézés:

 

A London Business Trade Kft a panaszok kivizsgálást követően köteles olyan választ adni, amelyben részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára.

A panasz bejelentésének módja:

Postai úton: Európai Mobilkommunikáció Kft.

1211 Budapest Kossuth Lajos u. 62. Fszt/2.


Szóban - telefonon: 06-70-225-1454


E-mail útján: info@mobilkereskedes.hu

Az ügyfeleink fordulhatnak továbbá az illetékes Békéltető Testülethez is.
Elérhetőségük: Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.